โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

โรงพยาบาลคามิลเลียน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ ท่าน ที่ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ ” บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้เพื่อส่งต่อโลหิตของท่านไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาต่อไป โรงพยาบาลคามิลเลียน ขอให้ทุกท่านที่มีจิตกุศล มีร่างกายที่สมบูรณ์ และสุขภาพที่แข็งแรง

ประมวลภาพกิจกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/31VNZFI