โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

บริการตรวจเชื้อโควิด-19 (ATK)

โรงพยาบาลคามิลเลียนบริการตรวจเชื้อโควิด-19 ATK (Antigen Test Kit)

บริการตรวจเชื้อโควิด-19 (ATK) : ราคา 650 .-

ราคาไม่รวมค่าแพทย์ รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  • พร้อมใบรับรองผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ (LAB)
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งใหทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 194

เปิดบริการรับทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566