โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์พีรพัฒน์ เลิศวิราม

ชื่อ : นายแพทย์ พีรพัฒน์ เลิศวิราม
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
ศุกร์17.00 – 20.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ