โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์

ชื่อ : นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ , ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 – 20.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ17.00 – 20.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์15.00 – 18.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์15.00 – 18.00คลินิกอายุรกรรม

คลินิกบริการ