โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์อมร แซ่เล้า

ชื่อ : นายแพทย์อมร แซ่เล้า
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

วันเวลาสถานที่
จันทร์15.00 – 18.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

คลินิกบริการ