โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์สมนึก กล่ำทวี

ชื่อ : นายแพทย์สมนึก กล่ำทวี
ชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา (Dermatology)
เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ

วันเวลาสถานที่
อังคาร09.00 – 12.00 น.คลินิกผิวพรรณ
อาทิตย์09.00 – 15.00 น.คลินิกผิวพรรณ

คลินิกบริการ