โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์สมนึก กล่ำทวี

ชื่อ : นายแพทย์สมนึก กล่ำทวี
ชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา (Dermatology)
เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ

วันเวลาสถานที่
อังคาร08.30 – 11.30 น.คลินิกผิวพรรณ
อาทิตย์08.30 – 14.30 น.คลินิกผิวพรรณ

คลินิกบริการ