โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล

ชื่อ : นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล
สาขา : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจ

วันเวลาสถานที่
อังคาร17.00 – 20.00คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

คลินิกบริการ