โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ศุภชัย สถิตมั่งคั่ง

ชื่อ : นายแพทย์ศุภชัย สถิตมั่งคั่ง
ชำนาญพิเศษ : คลินิกทางเดินปัสสาวะ
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

วันเวลาสถานที่
จันทร์16.00 – 20.00คลินิกทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์13.00 – 17.00คลินิกทางเดินปัสสาวะ

คลินิกบริการ