โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

ชื่อ : นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ
ชำนาญพิเศษ : สาขา อายุรศาสตร์, สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, สาขา อายุรศาสตร์โรคเลือด
เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคมะเร็ง

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี10.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง

คลินิกบริการ