โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

ชื่อ : นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ ชำนาญพิเศษ : – สาขา อายุรศาสตร์ – สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา – สาขา อายุรศาสตร์โรคเลือด เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคมะเร็ง
วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี10.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง

คลินิกบริการ