โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา

ชื่อ : นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า (Hip and Knee Surgery)

วันเวลาสถานที่
อังคาร14.00 – 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ