โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์มีภูมิ เจริญพรวัฒนา

ชื่อ : นายแพทย์มีภูมิ เจริญพรวัฒนา
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1,3,4,510.00 – 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 213.00 – 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ