โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์พุทธิพงศ์ นรนิตชัยกุล

ชื่อ : นายแพทย์พุทธิพงศ์ นรนิตชัยกุล
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในคลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก

คลินิกบริการ