โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์พรศักดิ์ นิรันดร์สุข

ชื่อ : นายแพทย์พรศักดิ์ นิรันดร์สุข
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์09.00 – 17.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ