โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ปโยธร เดชะรินทร์

ชื่อ : นายแพทย์ปโยธร เดชะรินทร์
ชำนาญพิเศษ : – สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
– สาขา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1002)
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในคลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา

คลินิกบริการ