โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา

ชื่อ: นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า NEW YORK USA

รายการสถานที่
รับปรึกษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้าน Facial Plastic Surgery ทั้งกรณีความงามและอุบัติเหตุคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

คลินิกบริการ