โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา

ชื่อ: นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า NEW YORK USA

วันเวลาสถานที่
อังคารรับปรึกษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้าน Facial Plastic Surgery ทั้งกรณีความงามและอุบัติเหตุคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
พุธรับปรึกษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้าน Facial Plastic Surgery ทั้งกรณีความงามและอุบัติเหตุคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

คลินิกบริการ