โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์

ชื่อ : นายแพทย์ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์
ชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
เฉพาะทาง : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3,4,5)10.00 – 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก
อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2 )13.00 – 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ