โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์

ชื่อ : นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์
ชำนาญพิเศษ : อนุสาขา เวชศาสตร์กีฬา
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
วันอังคาร (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)16:00 – 19:00 คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ