โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์

ชื่อ : นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์
ชำนาญพิเศษ : อนุสาขา เวชศาสตร์กีฬา
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
อังคาร16:00 – 19:00  (สัปดาห์ที่ 2,4)
คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ