โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

ชื่อ : นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร
ชำนาญพิเศษ : – สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
– สาขา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1002)
เฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์การบิน

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในคลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา

คลินิกบริการ