โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์

ชื่อ : นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์
ชำนาญพิเศษ : สาขาศัลยศาสตร์ ( Surgery )
– สาขาอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ( Vascular Surgery )
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00 – 20.00คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

Uncategorized