โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง

ชื่อ : นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
เสาร์10:30 – 12:30คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ