โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ตรวจสุขภาพหลังการรักษาโควิด-19

หากท่านมีอาการ หายใจไม่ปกติ อ่อนเพลียเรื้อรัง มีอาการไอ ปวดศีรษะ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัย และฟื้นฟูสุขภาพให้หายเป็นปกติ
โปรแกรมตรวจรายการ
1. พบแพทย์ (PE)✔️
2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)✔️
3. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (X-ray)✔️
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)✔️
5. ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)✔️
6. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides)✔️
7. ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL – C)✔️
8. ตรวจการทำงานของตับ (ALT / SGOT)✔️
9. ตรวจการทำงานของตับ (AST / SGPT)✔️
10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)✔️
11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)✔️
12. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report)✔️
13. อาหารว่าง ( Food & Beverage)✔️
ราคารวม2,000.- (ปกติ 2,650.-)
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 179,174,121

แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

Uncategorized