โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ตรวจสุขภาพหลังการรักษาโควิด-19

หากท่านมีอาการ หายใจไม่ปกติ อ่อนเพลียเรื้อรัง มีอาการไอ ปวดศีรษะ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัย และฟื้นฟูสุขภาพให้หายเป็นปกติ

โปรแกรมตรวจรายการ
1. พบแพทย์ (PE)✔️
2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)✔️
3. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (X-ray)✔️
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)✔️
5. ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)✔️
6. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides)✔️
7. ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL – C)✔️
8. ตรวจการทำงานของตับ (ALT / SGOT)✔️
9. ตรวจการทำงานของตับ (AST / SGPT)✔️
10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)✔️
11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)✔️
12. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report)✔️
13. อาหารว่าง ( Food & Beverage)✔️
ราคารวม2,000.- (ปกติ 2,650.-)

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา  07.00น. -15.00 น.   (Open Daily  07.00AM -03.00 PM)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 02-185-1444 ต่อ 174 , 121

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

Uncategorized