โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกโลหิตวิทยา

        คลินิกโลหิตวิทยา ให้บริการปรึกษาและรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางเลือด ซึ่งมีผลต่อระบบการไหลเวียนเลือดและระบบภูมคุ้มกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านโลหิตวิทยา ความผิดปกติทางเลือด ประกอบด้วย        1. โรคโลหิตจาง ได้แก่ โรคโลหิตจางจากพันธุกรรม ธาลัสซีเมีย , โรคโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก ,โรคโลหิตจางจากขาดเอนไซม์ G6PD , โรคโลหิตจางจากการแตกและทำลายเม็ดเลือดแดง , โรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง และ อื่นๆ เป็นต้น         2. โรคที่เกิดจากการขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เช่น Hemophilia A , Hemophilia B , Acquired Hemophilia เป็นต้น         3. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก เช่น โรคไขกระดูกเสื่อม , โรคไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดสูงกว่าปกติ ,โรคไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น         4. โรคมะเร็งเม็ดเลือด เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น         5. โรคที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดและโรคเลือดอื่นๆ เช่น โรคเม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติ , โรคเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ ,โรคเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น

  • แพทย์หญิงประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์

    Oct 28 , 2019
    ชื่อ : แพทย์หญิงประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์ชำนาญพิเศษ : โลหิตวิทยาเฉพาะทาง : คลินิกโลหิตวิทยาวันเวลาสถานที่พุธ (วันพุธที่ 1,3,5 ของเดือน)14:00 - 17:00 น.คลินิกโลหิตวิทยา
  • แพทย์หญิงมณฑาทิพย์ พินิจเวชการ

    Aug 01 , 2016
    ชื่อ : แพทย์หญิงมณฑาทิพย์ พินิจเวชการ ชำนาญพิเศษ : โลหิตวิทยา เฉพาะทาง : คลินิกโลหิตวิทยาวันเวลาสถานที่เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)13.00 - 16.00คลินิกโลหิตวิทยา