โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงวัจนา ลีละพัฒนะ

ชื่อ : แพทย์หญิงวัจนา ลีละพัฒนะ
ชำนาญพิเศษ : คลินิกอายุรกรรม
เฉพาะทาง : สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
- Certificate เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ( Care of the Elderly ) University of Toronto, Canada

วันเวลาสถานที่
พุธ08.30 - 12.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี08.30 - 12.00คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี

ชื่อ : นายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี
ชำนาญพิเศษ : -
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรม
การศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
• เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาลบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร : เวชศาสตร์ครอบครัว

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 - 12.00คลินิกอายุรกรรม
อังคาร08.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ13.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี (ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)08.00 - 12.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์08.00 - 12.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์08.00 - 15.00คลินิกอายุรกรรม

แสดงผล 2 หัวข้อจากทั้งหมด 2