โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรม

         คลินิกอายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัย , รักษาผู้ป่วยทางด้านโรคอายุรกรรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคและการป้องกัน โดยทีมแพทย์อายุรศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์

ชื่อ : นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ , ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 - 20.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ17.00 - 20.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์15.00 - 18.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์13.00 - 17.00คลินิกอายุรกรรม

แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย

ชื่อ : แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยม อันดับ 2 )
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเวลาสถานที่
อังคาร11.00 - 17.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี12.00 - 18.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์12.00 - 18.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์12.00 - 18.00คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์08.00 - 14.00คลินิกอายุรกรรม

แพทย์หญิงปานดวงใจ ตรรกธาดา

ชื่อ : แพทย์หญิงปานดวงใจ ตรรกธาดา
ชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์ / สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรม

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.30 - 16.00คลินิกอายุรกรรม
อังคาร08.30 - 16.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ08.30 - 12.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี08.30 - 16.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์08.30 - 16.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์08.30 - 12.00คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์เดชา วัฒนพงศ์ชาติ

ชื่อ : นายแพทย์เดชา วัฒนพงศ์ชาติ
ชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรม

วันเวลาสถานที่
จันทร์13.30 - 16.00คลินิกอายุรกรรม
อังคาร10.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ10.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี13.30 - 16.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์10.00 - 12.00คลินิกอายุรกรรม

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 4