โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรม

         คลินิกอายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัย , รักษาผู้ป่วยทางด้านโรคอายุรกรรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคและการป้องกัน โดยทีมแพทย์อายุรศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์

  Jul 03 , 2021
  ชื่อ : นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์ชำนาญพิเศษ : อายุรศาตร์เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ , ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมการศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวุฒิ
 • แพทย์หญิงปรารถนา ศรีสร้างทอง

  Aug 08 , 2016
  ชื่อ : แพทย์หญิงปรารถนา ศรีสร้างทอง ชำนาญพิเศษ :- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )- สาขา อายุรศา
 • แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย

  Aug 02 , 2016
  ชื่อ : แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยม
 • แพทย์หญิงปานดวงใจ ตรรกธาดา

  Aug 02 , 2016
  ชื่อ : แพทย์หญิงปานดวงใจ ตรรกธาดา ชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์ / สาขาอายุรศาสตร์โรคไต เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมวัน เวลา สถานที่จันทร์ 08.30 - 16.00 คลินิกอ