โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

           คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคข้อและรักษาโรคข้อและรูมาตอยด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญ โรคข้อและรูมาตอยด์ เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเด่นคือ มีการเจริญงอกงามของเยื่อบุข้อมากกว่าปกติ เยื่อบุข้อนี้จะลุกลามและทำลายกระดูกและข้อ โรคข้อและรูมาตอยด์ นี้มิได้เป็นแต่เฉพาะข้อเท่านั้น ยังอาจมีอาการทางระบบอื่น ๆ อีก เช่น ตา ประสาท กล้ามเนื้อ เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติของข้อ ควรรีบปรึกษาแพทย์

  • นายแพทย์รัตตะพล ภัคโชตานนท์

    Dec 28 , 2017
    ชื่อ : นายแพทย์รัตตะพล ภัคโชตานนท์ ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : โรคข้อและรูมาติสซั่ม การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย