โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

           คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคข้อและรักษาโรคข้อและรูมาตอยด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญ โรคข้อและรูมาตอยด์ เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเด่นคือ มีการเจริญงอกงามของเยื่อบุข้อมากกว่าปกติ เยื่อบุข้อนี้จะลุกลามและทำลายกระดูกและข้อ โรคข้อและรูมาตอยด์ นี้มิได้เป็นแต่เฉพาะข้อเท่านั้น ยังอาจมีอาการทางระบบอื่น ๆ อีก เช่น ตา ประสาท กล้ามเนื้อ เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติของข้อ ควรรีบปรึกษาแพทย์

แพทย์หญิงระวีพร มุขดี

ชื่อ : แพทย์หญิงระวีพร มุขดี
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

วันเวลาสถานที่
พุธ12.00 - 20.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัตตะพล ภัคโชตานนท์

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัตตะพล ภัคโชตานนท์
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วันเวลาสถานที่
พุธ18.00 - 20.00คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
เสาร์09.00 - 12.00คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

แสดงผล 2 หัวข้อจากทั้งหมด 2