โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

          คลินิกอายุรกรรมหัวใจ ให้บริการตรวจวินิจฉัย , ค้นหาความเสี่ยงและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย ( EST : Exercise Stress Test ) , ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Echocardiogram ) ฯลฯ เป็นต้น สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ( Acute Myocardial Infarction ) โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการรักษา

แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏ

ชื่อ แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏ
สาขา : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology and Cardiology Interventions)
เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจ

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00-20.00 น.คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2,409.00-12.00 น.คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล

ชื่อ : นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล
สาขา : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจ

วันเวลาสถานที่
อังคาร17.00 - 20.00คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

นายแพทย์ทวีเกียรติ วาสวกุล

ชื่อ : นายแพทย์ทวีเกียรติ วาสวกุล
ชำนาญพิเศษ : คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี17.00 - 19.00คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
เสาร์ /สัปดาห์ที่ 1 , 3 และสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน09.00 - 12.00คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

แสดงผล 3 หัวข้อจากทั้งหมด 3