โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา

            คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมระบบประสาท ประกอบด้วยโรคของสมอง , ไขสันหลัง และ เส้นประสาท เช่น อุบัติเหตุที่ศีรษะหรือกระดูกสันหลัง , เลือดออกในสมอง , เนื้องอกในสมอง, เนื้องอกที่ไขสันหลัง , หมอนรองกระดูกเคลื่อน ฯลฯ เป็นต้น โดยมีทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ตลอดจนเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที

 • นายแพทย์ปโยธร เดชะรินทร์

  Dec 03 , 2019
  ชื่อ : นายแพทย์ปโยธร เดชะรินทร์ ชำนาญพิเศษ : - สาขา ประสาทศัลยศาสตร์ - สาขา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1002) เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยารายการตรวจ
 • นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

  Dec 02 , 2019
  ชื่อ : นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร ชำนาญพิเศษ : - สาขา ประสาทศัลยศาสตร์ - สาขา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1002) เฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์การบินรายการตรวจ สถานที่
 • นายแพทย์วุฒิชัย ตั้งนรารัชชกิจ

  Aug 02 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์วุฒิชัย ตั้งนรารัชชกิจ ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมประสาทวิทยา เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยาวัน เวลา สถานที่พุธ 10.00 - 11.30 คลินิกศัลยกรรมประ
 • ศาสตราจารย์จเร ผลประเสริฐ

  Aug 02 , 2016
  ชื่อ : ศาสตราจารย์จเร ผลประเสริฐ ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมประสาทวิทยา เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยาวัน เวลา สถานที่จันทร์ 09.00 - 10.00 คลินิกศัลยกรรมประสา