โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

        คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ให้บริการตรวจรักษาและปรึกษาตกแต่งความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและทีมงานที่มีประสบการณ์ เช่น เสริมจมูก , ทำตา 2 ชั้น , เสริมคาง , เสริมหน้าอก ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

  • นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา

    Jan 05 , 2019
    ชื่อ : นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังส
  • นายแพทย์วรณฐ อนุรักษ์

    Aug 08 , 2016
    ชื่อ : นายแพทย์วรณฐ อนุรักษ์ ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมตกแต่งวัน เวลา สถานที่จันทร์ 10.00 - 11.00 คลินิกศัลยกรรมตกแต่งพ