โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

        คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ให้บริการตรวจรักษาและปรึกษาตกแต่งความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและทีมงานที่มีประสบการณ์ เช่น เสริมจมูก , ทำตา 2 ชั้น , เสริมคาง , เสริมหน้าอก ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา

ชื่อ: นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า NEW YORK USA

รายการสถานที่
รับปรึกษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้าน Facial Plastic Surgery ทั้งกรณีความงามและอุบัติเหตุคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

นายแพทย์วรณฐ อนุรักษ์

ชื่อ : นายแพทย์วรณฐ อนุรักษ์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

วันเวลาสถานที่
จันทร์10.00 - 11.00คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
พุธ10.00 - 11.00คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
ศุกร์10.00 - 11.00คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

แสดงผล 2 หัวข้อจากทั้งหมด 2