โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกนิติเวช

      คลินิกนิติเวช ให้บริการตรวจและพิจารณาให้ความเห็นทางการแพทย์ ด้านนิติเวช กับผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับคดี หรือมีข้อพิพาททางกฏหมาย อาจจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ , การเจ็บป่วย และ อื่นๆ โดยแพทย์นิติเวช ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย

  • รศ. นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

    Feb 13 , 2020
    ชื่อ : รศ. นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ชำนาญพิเศษ :- สาขา นิติเวชศาสตร์ ( Forensic Medicine ) เฉพาะทาง : คลินิกนิติเวชวันเวลาสถานที่อาทิตย์12.30 - 13.30คลินิกนิติเวช