โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกตรวจการได้ยิน

   คลินิกตรวจการได้ยิน ให้บริการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว โดยเน้นกระบวนการรักษาที่รวดเร็วและการฟื้นฟูความผิดปกติ สามารถให้การตรวจวินิจฉัย , รักษาอาการผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว ตั้งแต่วัยเด็ก ไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์

  • คุณยงยุทธ ไตรพิษม์

    Aug 09 , 2016
    ชื่อ : คุณยงยุทธ ไตรพิษม์ ชำนาญพิเศษ : คลินิกตรวจการได้ยิน เฉพาะทาง : คลินิกตรวจการได้ยินวัน เวลา สถานที่พุธ 09.00 - 12.00 คลินิกตรวจการได้ยิน