โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกตรวจการได้ยิน

   คลินิกตรวจการได้ยิน ให้บริการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว โดยเน้นกระบวนการรักษาที่รวดเร็วและการฟื้นฟูความผิดปกติ สามารถให้การตรวจวินิจฉัย , รักษาอาการผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว ตั้งแต่วัยเด็ก ไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์

คุณยงยุทธ ไตรพิษม์

ชื่อ : คุณยงยุทธ ไตรพิษม์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกตรวจการได้ยิน
เฉพาะทาง : คลินิกตรวจการได้ยิน

วันเวลาสถานที่
เสาร์09.00 - 12.00คลินิกตรวจการได้ยิน

ติดต่อนัดหมายที่แผนกผู้ป่วยนอก 2

แสดงผล 1 หัวข้อจากทั้งหมด 1