โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกกุมารเวช

           คลินิกกุมารเวช ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร ทั้งการรักษา , การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่อย่างทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของบิดา , มารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ให้ได้รับความมั่นใจในการตรวจวินิจฉัยและกระบวนการรักษาที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ทั้งเด็กที่มีอาการป่วยเฉียบพลันหรือมีอาการป่วยเรื้อรัง

แพทย์หญิงดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ

ชื่อ : แพทย์หญิงดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ
ชำนาญพิเศษ : คลินิกกุมารเวช
เฉพาะทาง : คลินิกกุมารเวช

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.30 - 17.30คลินิกกุมารเวช
อังคาร08.30 -17.30คลินิกกุมารเวช
พุธ13.00 - 18.00คลินิกสูติ-นรีเวช
พฤหัสบดี08.30 - 17.30คลินิกกุมารเวช
ศุกร์08.30 - 19.00คลินิกกุมารเวช
เสาร์08.00 - 12.00คลินิกกุมารเวช

แพทย์หญิงวาสนา จรัสวชิรกุล

ชื่อ : แพทย์หญิงวาสนา จรัสวชิรกุล
ชำนาญพิเศษ : คลินิกกุมารเวช
เฉพาะทาง : สาขา กุมารเวชศาสตร์
- สาขา กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
- วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันเวลาสถานที่
จันทร์10.00 - 15.30คลินิกกุมารเวช
อังคาร10.00 - 15.30คลินิกกุมารเวช
พุธ09.00 - 15.30คลินิกกุมารเวช
พฤหัสบดี10.00 - 15.30คลินิกกุมารเวช
ศุกร์10.00 - 15.30คลินิกกุมารเวช
อาทิตย์09.00 - 12.00คลินิกกุมารเวช

แสดงผล 2 หัวข้อจากทั้งหมด 2