โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ขอเชิญร่วมบริจาค เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

โรงพยาบาลคามิลเลียน ขอเชิญร่วมบริจาค

“เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” (Humidifier with Integrated Flow Generator) ราคา 220,000 บาท

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ
ชื่อบัญชี 255-1-25334-8

 กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พิมพ์ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มายังหมายเลขแฟกซ์ 0-21851403 หรือ ส่งไปรษณีย์ถึง โรงพยาบาลคามิลเลียน 423 ซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ กลับคืนไปยังท่าน

Uncategorized