โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

กิจศรัทธาวันนักบุญคามิลโลกลับใจ

เนื่องด้วยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงนักบุญคามิลโลกลับใจ ทางโรงพยาบาลจัดกิจศรัทธาเพื่อร่วมระลึกถึงท่านนักบุญคามิลโลองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย และผู้ก่อตั้งคณะนักบวชคามิลเลียน