โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

กิจกรรม Eat Lover เมนูใส่ใจรักสุขภาพ อิ่มท้อง แคลลอรี่ต่ำ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลคามิลเลียนร่วมกับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คุณภาสกร ไวยทุ ,คุณลักษณา ไวยทุ และคุณหนึ่งฤทัย นิ่มจินดา ผู้บริหารบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด จัดกิจกรรม Eat Lover โดยมีนักโภชนาการโรงพยาบาลให้ความรู้ด้านพลังงาน/สารอาหาร และมีการจัด workshop ทำเมนูอาหาร อาทิเช่น สลัดโรลน้ำจิ้มซีฟู้ด และ Overnight Oat เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทำเมนูเพื่อสุขภาพ อิ่มท้อง แคลลอรี่ต่ำ

ประมวลภาพกิจกรรม Eat Lover เมนูใส่ใจรักสุขภาพ อิ่มท้อง แคลลอรี่ต่ำ

คลิก : https://bit.ly/3kp273x