โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน “โรงเรียนแจ่มจันทร์”

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลคามิลเลียนร่วมกับโรงเรียนแจ่มจันทร์ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะคุณครู จัดกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่อง โรคเหา และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชโรงพยาบาลคามิลเลียน เป็นวิทยากรมอบความรู้ในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีเกมส์ให้น้องๆโรงเรียนแจ่มจันทร์ได้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิเช่น เกมส์จ่ายตลาดอาหารให้ครบ 5 หมู่ ,เกมส์ตอบคำถาม

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://bit.ly/3LAoYEP