โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

อาจารย์สิริมา ณ นคร

ชื่อ : อาจารย์สิริมา ณ นคร
ชำนาญพิเศษ : รับปรึกษา ด้านการฝึกพูด
สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาด้านการพูด
เฉพาะทาง : Speech Training

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี10.00 - 11.00OPD 1
เสาร์13.00 - 15.00OPD 1

แสดงผล 1 หัวข้อจากทั้งหมด 1