โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

  • อาจารย์สิริมา ณ นคร

    Dec 02 , 2019
    ชื่อ : อาจารย์สิริมา ณ นคร ชำนาญพิเศษ : รับปรึกษา ด้านการฝึกพูด สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาด้านการพูด เฉพาะทาง : Speech Trainingวัน เวลา สถานที่พฤหัสบด