โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

การผ่าตัดทรวงอกด้วยการส่องกล้อง Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)

ปกเว็บ็บไซต์หากคุณมีอาการเหล่านี้ ! 

  • โรคมะเร็งปอด
  • ลมรั่วในปอด
  • เนื้องอกในช่องทรวงอก
  • เหงื่อออกที่มือมากผิดปกติ
  • กระดูกซี่โครงหัก
  • ก้อนที่ปอด

สามารถรักษาโดยการผ่าตัดทรวงอกด้วยการส่องกล้อง Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดส่องกล้องในทรวงอก

ราคา 300,000 บาท

**เงื่อนไขการใช้บริการ

ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1. ค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด
วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ,
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด (ตามที่กำหนด)
2. ค่าห้องพัก ( หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัด 1 วัน
ห้องพักเดี่ยว 4 วัน ) ,ค่าการพยาบาล, ค่าอาหาร
3. ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
4. ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. การทำกายภาพบำบัด ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

รายการค่าใช้จ่ายนอกราคา Package

1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น
เพื่อประเมินหรือเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากการผ่าตัด
3. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาล
อภิบาลผู้ป่วยวิกฤติซึ่งเกินจากระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
4. ในกรณีผู้ป่วยมีความประสงค์จะอยู่โรงพยาบาลต่อเมื่อสิ้นสุดเวลา
ตาม Package คิดราคาตามประกาศของโรงพยาบาล ส่วนลดค่าห้อง
ค่าพยาบาล 10%
5. ค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก เพื่อติดตามผลหลังผ่าตัด

*** หมายเหตุ


1. สามารถใช้สิทธิประกันชีวิตในการผ่าตัดได้ตามเงื่อนไขของประกัน
2. ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความรุนแรงและอาการของผู้ป่วย
3. ระยะนอนโรงพยาบาล 5 วัน 4 คืน
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตร CMH member Card หรือโปรแกรมส่วนลดส่วนอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอก 1 (OPD1) โทรศัพท์ 0 2185 1444 ต่อ135, 192

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

Uncategorized