โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

การผ่าตัดทรวงอกด้วยการส่องกล้อง

หากคุณมีอาการเหล่านี้  
 • โรคมะเร็งปอด
 • ลมรั่วในปอด
 • เนื้องอกในช่องทรวงอก
 • เหงื่อออกที่มือมากผิดปกติ
 • กระดูกซี่โครงหัก
 • ก้อนที่ปอด

สามารถรักษาโดยการผ่าตัดทรวงอกด้วยการส่องกล้อง Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดส่องกล้องในทรวงอก

ผ่าตัดทรวงอกด้วยการส่องกล้อง : ราคาพิเศษ 300,000.-

**เงื่อนไขการใช้บริการ
ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 • ค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด ,วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ,
 • ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด (ตามที่กำหนด)
 • ค่าห้องพัก ( หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัด 1 วัน
 • ห้องพักเดี่ยว 4 วัน ) ,ค่าการพยาบาล, ค่าอาหาร
 • ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • การทำกายภาพบำบัด ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

รายการค่าใช้จ่ายนอกราคา Package

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นเพื่อประเมินหรือเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัด
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติซึ่งเกินจากระยะเวลาที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
 • ในกรณีผู้ป่วยมีความประสงค์จะอยู่โรงพยาบาลต่อเมื่อสิ้นสุดเวลาตาม Package คิดราคาตามประกาศของโรงพยาบาล ส่วนลดค่าห้อง ค่าพยาบาล 10%
 • ค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก เพื่อติดตามผลหลังผ่าตัด

หมายเหตุ

 • สามารถใช้สิทธิประกันชีวิตในการผ่าตัดได้ตามเงื่อนไขของประกัน
 • ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความรุนแรงและอาการของผู้ป่วย
 • ระยะนอนโรงพยาบาล 5 วัน 4 คืน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตร CMH member Card หรือโปรแกรมส่วนลดส่วนอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอก 1 (OPD1) โทรศัพท์ 0 2185 1444 ต่อ135

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 135

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

Uncategorized