โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Promotion โปรแกรมค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช

มะเร็ง…ตรวจพบก่อน รักษาได้
ด้วยโปรแกรมค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช

โปรแกรมราคาโปรโมชั่นราคา
1. แผนกตรวจสุขภาพ (Check up Department
1.1 Digital Mammogram with U/S Breast (ตรวจมะเร็งเต้านม)4,4502,900
1.2 Digital Mammogram with U/S Breast (ตรวจมะเร็งเต้านม) เสริมหน้าอก4,9503,200
2. คลินิกสูตินรีเวช (Obstetric & Gynecology Clinic )
2.1 Thin Prep Pap test
(ตรวจมะเร็งปากมดลูก)
1,9001,400
2.2 Thin Prep Plus Aptima HPV mRNA
(ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อเอชพีวี)
3,5002,900
2.3 Liquid Prep/G 108
(ตรวจมะเร็งปากมดลูก)
1,7001,200
2.4 Liquid Prep Plus HPV Cobas
(ตรวจมะเร็งปากมดลูก)
3,3002,700

หมายเหตุ : กรณีตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ (U/S TVS) ราคา 1,500 บาท

ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

* กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ
* โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่เลือกรับบริการตรวจ

1.เลือกตรวจ :
Thin Prep Pap Test (ตรวจมะเร็งปากมดลูก)
รับฟรี ! แก้วน้ำ 1 ใบ

2.เลือกตรวจ :
Thin prep plus Aptima HPV mRNA
(ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อเอชพีวี)
รับฟรี ! กระเป๋าสะพายข้าง คละลาย 1 ใบ

3.เลือกตรวจ :
Liquid Prep/G 108 (ตรวจมะเร็งปากมดลูก)
Liquid Prep Plus HPV Cobas 4800/GH233
(ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อเอชพีวี)
**( ตรวจรายการใดรายการหนึ่ง )
รับฟรี ! กระเป๋าใส่เหรียญหลากรูปแบบ 1 ใบ

รับของสมนาคุณ ได้ที่แผนกการเงิน
( สินค้ามีจำนวนจำกัด )

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-185 -1444 ต่อ 135 ,179