โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวชกรรม

โปรแกรมราคาเดิมโปรโมชั่นราคา
1. แผนกตรวจสุขภาพ (Check up Department
1.1 Digital Mammogram with U/S Breast (ตรวจมะเร็งเต้านม)4,450.-2,900.-
1.2 Digital Mammogram with U/S Breast (ตรวจมะเร็งเต้านม) เสริมหน้าอก4,950.-3,200.-
2. คลินิกสูตินรีเวช (Obstetric & Gynecology Clinic )
2.1 Thin Prep Pap test
(ตรวจมะเร็งปากมดลูก)
1,900.-1,400.-
2.2 Thin Prep Plus Aptima HPV mRNA
(ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อเอชพีวี)
3,500.-2,900.-
2.3 Liquid Prep/G 108
(ตรวจมะเร็งปากมดลูก)
1,700.-1,200.-
2.4 Liquid Prep Plus HPV Cobas
(ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อเอชพีวี)
3,300.-2,700.-
ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : กรณีตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ (U/S TVS) ราคา 1,500 บาท

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
  • กรณีต้องการตรวจลำดับที่ 1.1 – 1.2 นัดหมายแพทย์แผนกตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับบริการ (โทร 02-185-1444 ต่อ 179 ,121)
  • กรณีต้องการตรวจลำดับที่ 2.1 – 2.4 นัดหมายแพทย์แผนกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ (โทร 02-185-1444 ต่อ 135)

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 135 , 179,121

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566