โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Package ลดความอ้วนด้วยบอลลูนกระเพาะอาหาร (Gastric Balloon)

“อีกทางเลือก
สำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคอ้วน
ไม่สามารถควบคุมอาหาร
หรือลดน้ำหนักได้ด้วยตัวเอง ”

Package ลดความอ้วนด้วยบอลลูนกระเพาะอาหาร (Gastric  Balloon)
130,000.- (2 วัน 1 คืน)
___________________________

เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย ( Package  Price )  
“ ลดความอ้วน ด้วยบอลลูนกระเพาะอาหาร  
( Gastric Balloon ) ”

1. ค่าห้องพักผู้ป่วย  : ประเภทห้อง ห้องเดี่ยวพิเศษ ( Deluxe  Room )
หรือ ห้องเดี่ยว ( Superior Room ) ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร
2. ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบอลลูน, อุปกรณ์, เครื่องมือและยาระงับความรู้สึกที่ใช้ในการส่องกล้องทางเดินอาหาร
3. ค่าใช้จ่ายห้องพักฟื้นหลังการใส่บอลลูน
4. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและวิสัญญีแพทย์
5. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ขณะนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
6. ค่ายากลับบ้าน

ราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังต่อไปนี้
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินเบื้องต้น  ว่าจะสามารถใช้  วิธี “ ลดความอ้วนด้วยบอลลูนกระเพาะอาหาร ” ได้หรือไม่, ค่าตรวจพิเศษ
และ ค่ายาเตรียมผู้ป่วยก่อนทำการส่องกล้องใส่บอลลูน
2. เนื่องจากเป็นแพ็คเกจราคาพิเศษ  จึงงดร่วมโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล  รวมทั้งบัตร CMH Member Card

หมายเหตุ :
1.   ราคาและเงื่อนไขนี้ หมดเขต 31 ธันวาคม 2565
2.   โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มได้ที่ 02-185-1444 ต่อ 135