โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

รายการ
( Program )
จำนวนวัน
( Length  Of  Stay )
ราคาเหมาจ่าย
( Package  Price  :  THB )
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมทั้งข้อ  (Total Knee Replacement)4  วัน  3 คืน230,000.-
การผ่าตัดข้อสะโพกเทียมทั้งข้อ (Total Hip Replacement)4  วัน  3 คืน270,000.-
เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย
 1. ค่าห้องพักผู้ป่วย ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว หรือ ห้องเดี่ยวธรรมดา ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการของโรงพยาบาล และค่าอาหาร
 2. ค่าห้องผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าเครื่องมือและยาระงับความรู้สึกที่ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก
 3. ค่าใช้จ่ายห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
 4. ค่าแพทย์ศัลยกรรมกระดูก ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัด และการตรวจเยี่ยมหลังผ่าตัด
 5. ค่าวิสัญญีแพทย์
 6. ค่ากายภาพบำบัดหลังการผ่าตัดขณะพักรักษาที่โรงพยาบาล
 7. ค่าชุดข้อเข่า(implant)ชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้
 8. ค่าอุปกรณ์ช่วยเดิน หลังการผ่าตัด
 9. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ขณะนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล

ราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังต่อไปนี้

 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจของแพทย์ ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ ค่าตรวจเอกเซรย์ และค่าตรวจอื่น ๆเพื่อประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด แพ็คเกจ เปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม
 2. ราคาแพ็คเกจนี้ ไม่รวมชุดข้อเข่าเทียม(Implant) ที่นอกเหนือจากชุดที่กำหนด
 3. ค่าตรวจเอกซเรย์ ปอดและหัวใจ ข้อเข่า และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
 4. ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ พยาธิวิทยา และการเตรียมเลือด
 5. ค่ายากลับบ้าน
 6. ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือ โปรแกรมส่วนลดอื่นๆของโรงพยาบาล

หมายเหตุ

 1. ระยะเวลาพักฟื้น ในโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน
 2. โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. กรณีนอนพักรักษา เกินจากที่กำหนด โรงพยาบาลคามิลเลียน มอบส่วนลดพิเศษ ค่าห้องพัก 50%
 4. กรณีต้องการใช้อุปกรณ์ข้อเข่าเทียมแบบเคลื่อนไหวได้  คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 135

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

Uncategorized