โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Package “ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ”

ขนาดทีวี

Package “ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ”

รายการ ( Program )จำนวนวัน ( Length  Of  Stay )ราคาเหมาจ่าย ( Package  Price  :  THB )
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมทั้งข้อ  (Total Knee Replacement)4  วัน  3 คืน230,000.-
การผ่าตัดข้อสะโพกเทียมทั้งข้อ (Total Hip Replacement)4  วัน  3 คืน230,000.-
 

เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย   “ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม”

1. ค่าห้องพักผู้ป่วย ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว หรือ ห้องเดี่ยวธรรมดา ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการของโรงพยาบาล และค่าอาหาร 2 .ค่าห้องผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าเครื่องมือและยาระงับความรู้สึกที่ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก 3. ค่าใช้จ่ายห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 4. ค่าแพทย์ศัลยกรรมกระดูก ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัด และการตรวจเยี่ยมหลังผ่าตัด 5. ค่าวิสัญญีแพทย์ 6. ค่ากายภาพบำบัดหลังการผ่าตัดขณะพักรักษาที่โรงพยาบาล 7. ค่าชุดข้อเข่า(implant)ชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ 8 .ค่าอุปกรณ์ช่วยเดิน หลังการผ่าตัด 9. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ขณะนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล

ราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังต่อไปนี้

1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจของแพทย์ ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ ค่าตรวจเอกเซรย์ และค่าตรวจอื่น ๆเพื่อประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด แพ็คเกจ เปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม 2 .ราคาแพ็คเกจนี้ ไม่รวมชุดข้อเข่าเทียม(Implant) ที่นอกเหนือจากชุดที่กำหนด 3. ค่าตรวจเอกซเรย์ ปอดและหัวใจ ข้อเข่า และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 4 .ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ พยาธิวิทยา และการเตรียมเลือด 5. ค่ายากลับบ้าน 6. ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือ โปรแกรมส่วนลดอื่นๆของโรงพยาบาลหมายเหตุ  : 1. ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 2. ระยะเวลาพักฟื้น ในโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน 3. โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4. กรณีนอนพักรักษา เกินจากที่กำหนด โรงพยาบาลคามิลเลียน มอบส่วนลดพิเศษ ค่าห้องพัก 50% 5. กรณีต้องการใช้อุปกรณ์ข้อเข่าเทียมแบบเคลื่อนไหวได้  คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20,000 บาท_______________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…แผนกผู้ป่วยนอก1 (OPD1)โทรศัพท์ 02-185-1444 ต่อ 135, 192 คุณรัชนีกร เบอร์โทร 098-984-2352

Uncategorized