โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Package ตรวจคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke )

โรคหลอดเลือดสมอง

Package ตรวจคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง
 2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย
 3. ตรวจวัดสัญญาณชีพ
 4. ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด
 5. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 6. ตรวจการทำงานของไต
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด
 8. ตรวจการทำงานของตับ
 9. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (ไม่รวมค่าฉีดสี)
 10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 11. อาหารว่าง
 12. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

ราคาพิเศษ 7,300 บาท / ท่าน
** ราคานี้ไม่รวมค่าฉีดสี **

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

**ตรวจโดยอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

เวลาตรวจ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  เวลา 08.00 – 17.00 น.  

วันอาทิตย์  08.00 – 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / นัดหมายแพทย์

โทร 02-185-1444 ต่อ 135

Uncategorized