โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

HEALTHY Summer 2023 สุขภาพดี…เตรียมรับฤดูร้อน

HEALTHY Summer 2023 สุขภาพดี…เตรียมรับฤดูร้อน

เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566

ใช้สิทธิ์ภายใน 31 กรกฎาคม 2566
รายการตรวจโปรแกรม 1โปรแกรม 2โปรแกรม 3
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)✔️✔️✔️
2. ตรวจสายตา (Eye Screening VA)✔️✔️✔️
3. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)✔️✔️
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)✔️✔️✔️
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)✔️✔️✔️
6. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)✔️✔️
7. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)✔️✔️✔️
8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides)✔️✔️✔️
9. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C)✔️✔️
10. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-C)✔️✔️
11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)✔️✔️✔️
12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)✔️✔️✔️
13. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)✔️✔️
14. ตรวจการทำงานของไต (BUN)✔️✔️✔️
15. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)✔️✔️✔️
16. ตรวจปัสสาวะ (Uric Analysis)✔️✔️✔️
17. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)✔️✔️
18. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH , Free T3, Free T4)✔️✔️
19. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)✔️
20. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี (Anti HBs)✔️
21. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)✔️✔️
22. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)✔️✔️
23. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)✔️✔️
24. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)✔️
25. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report)✔️✔️✔️
26. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)✔️✔️✔️
27. อาหารว่าง (Food & Beverage)✔️✔️✔️
ราคาปกติ1,6506,79010,240
ราคาแพ็กเกจ (พิเศษ)1,190.-4,900.-6,900.-

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ โทร 0-2185-1444 ต่อ 179,174,121

แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)