โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Happy Summer สุขภาพดี รับฤดูร้อน 2024

Happy Summer เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

ใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นำใบเสร็จแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รายการตรวจโปรแกรม 1โปรแกรม 2โปรแกรม 3
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)✔️✔️✔️
2. ตรวจดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)✔️✔️✔️
3. ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (Eye Screening VA)✔️✔️✔️
4. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)✔️✔️✔️
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)✔️✔️✔️
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)✔️✔️✔️
7. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)✔️
8. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)✔️✔️✔️
9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides)✔️✔️✔️
10. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C)✔️✔️
11. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-C)✔️✔️
12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)✔️✔️
13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)✔️✔️
14. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)✔️✔️
15. ตรวจการทำงานของไต (BUN)✔️✔️
16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)✔️✔️
17. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)✔️✔️✔️
18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)✔️✔️
19. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH)✔️✔️
20. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Free T3)✔️
21. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Free T4)✔️
22. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)✔️
23. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี (Anti HBs)✔️
24. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)✔️✔️
25. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)✔️✔️
26. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)✔️✔️
27. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน – ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)✔️
28. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (ส่วนสะโพก) (Bone Mineral Density-Hip)✔️
29. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical HealthX Report)✔️✔️✔️
30. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)✔️✔️✔️
31. อาหารว่าง (Food & Beverage)✔️✔️✔️
ราคาแพ็กเกจ990.-
(ปกติ 1,650.-)
3,900.-
(ปกติ 7,900.-)
7,900.-
(ปกติ 12,500.-)
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ

  • กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด หรือบัตรสมาชิกของโรงพยาบาลได้
  • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 (สามารถใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นำใบเสร็จแสดงต่อเจ้าหน้าที่)

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ โทร 0-2185-1444 ต่อ 179,174,121

แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)