โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Happy Mother’s day ของขวัญแด่คนพิเศษ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

เริ่ม 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

โปรแกรมการตรวจสุขภาพโปรแกรม 1
16 รายการตรวจ
โปรแกรม 2
20 รายการตรวจ
โปรแกรม 3
26 รายการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)✔️✔️✔️
2. เป็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)✔️✔️✔️
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)✔️✔️✔️
4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)✔️✔️✔️
5. ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)✔️✔️✔️
6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglycerides)✔️✔️✔️
7. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C)✔️✔️✔️
8. ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL-C)✔️✔️✔️
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT/ALT)✔️✔️✔️
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT/AST)✔️✔️✔️
11. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)✔️✔️
12. ตรวจการทำงานของไต (BUN)✔️✔️✔️
13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)✔️✔️✔️
14. ตรวจปัสสาวะ (UA)✔️✔️✔️
15. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)✔️✔️
16. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP)✔️
17. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)✔️
18. ตรวจมะเร็งรังไข่ (CA 125)✔️
19. ตรวจมะเร็งเต้านม (CA 15-3)✔️
20. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)✔️
21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)✔️✔️
22. อัลตราซาวด์ท้องส่วน-ล่าง (U/S Whole Abdomen)✔️✔️
23. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram & U/S)✔️
24. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Report book)✔️✔️✔️
25. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital service)✔️✔️✔️
26. อาหารว่าง (Snack box)✔️✔️✔️
ราคาพิเศษ1,900.-3,900.-12,900.-

หมายเหตุ

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของทางโรงพยาบาลแล้ว
  2. กรุณางดน้ำ – อาหาร 8- 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ
  3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. กำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 (แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-185-1444 ต่อ 174 , 179