โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบบี

ขนาดทำทีวี

ชื้อไวรัสตับอักเสบ

มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ชนิดเอ บี ซี ดี อี แต่เหตุผล ที่ต้องให้ความสำคัญกับไวรัสตับอักเสบชนิดบีเป็นพิเศษนั้น เพราะว่า “ไวรัสตับอักเสบชนิดบีทำให้ผู้ได้รับเชื้อมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ ตับอักเสบเรื้อรังตับแข็ง และร้ายแรงจนอาจ กลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด

การติดต่อของไวรัสตับอักเสบบ

-ทางเลือด และผลิตภัณฑ์เลือดทุกชนิดที่ได้รับจากแม่ไปสู่ลูก ไม่ได้ผ่านรก แต่ผ่านทางเลือดที่ปนเปื้อนขณะคลอด จากเพศสัมพันธ์

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

-พบได้ทั้งชายและหญิง ทุกอายุ

โปรแกรมชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี

1. ค่าแพทย์ที่ปรึกษา
2. ค่าตวรจทางห้องปฎิบัติการ
– ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBS)
– ตรวจหาการเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBC)
3. ค่าบริการโรงพยาบาล

ราคาเหมาจ่าย (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

* ราคาพิเศษ 1,200 บาท ( ราคาปกติ 1,900 บาท )

** แนะนำฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี หากผลการตรวจเลือดไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี
– จำนวน 3 เข็ม เหมาจ่ายราคาพิเศษ 2,400 บาท (รวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว)
– ระยะเวลาการฉีดที่ 0, 1 และ 6 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โทร 0 2185 1444 ต่อ 179

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

Uncategorized