โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ


นอนกรน…เสี่ยง หยุดหายใจขณะหลับ

PackagePlatinumGoldSilverLite
ราคาพิเศษ เหมาจ่าย15,500 บาท 14,000 บาท 10,000 บาท 5,700 บาท
การหายใจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ระดับออกซิเจนในเลือด
การไหลเวียนของอากาศ
คลื่นไฟฟ้าสมอง
คลื่นการกระตุกของกล้ามเนื้อ
คลื่นการกระตุกของตา
เจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้า
ห้องพักนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลนอนที่บ้าน


ตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : นพ.ภาวิต  พูนภักดี

แพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ตั้งแต่วันนี้  – 31 ธันวาคม 2565

* โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมาย แผนกผู้ป่วยนอก 2
โทรศัพท์ 02-185-1444 ต่อ 144, 151