โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเทศกาลวันแม่

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเทศกาลวันแม่

เริ่ม 1 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

(ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 *แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่)
รายการตรวจโปรแกรม 1
(ชาย / หญิง)
โปรแกรม 2
(หญิง)
โปรแกรม 2
(ชาย)
โปรแกรม 3
( หญิง)
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. วัดดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
3. ตรวจสายตา (Eye Screening VA)
4. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count )
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
7. ตรวจวัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
8. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides)
10. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL)
11. ตรวจระดับไขมันดี (HDL)
12. ตรวจการทำงานของตับ (ALT/SGPT)
13. ตรวจการทำงานของตับ (AST/SGOT)
14. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
15. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
17. ตรวจปัสสาวะ (UA)
18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
19. ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
20. ตรวจการทำงานต่อมธัยรอยด์ (TSH)
21. ตรวจเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
22. ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินารีแพทย์ (Thin Prep)
23. ตรวมหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
24. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
25. ตรวจมะเร็งรังไข่ (CA125)
26. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Abdomen (Upper)
27. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Abdomen (Lower)
28. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วน บน-ล่าง (U/S Abdomen (Whole)
29. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital U/S Mammogram )
30. อัลตร้าซาวด์เต้านม (Breast Ultrasound)
31. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report)
32. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)
33. อาหารว่าง (Food & Beverage)
ราคาปกติ3,500.-9,650.-9,650.-16,690.-
ราคาพิเศษ1,590.-5,900.-5,900.-12,900.-
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แนะนำตรวจมวลกระดูก (กระดูกสันหลังและสะโพก)

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของทางโรงพยาบาลแล้ว
  2. กรุณางดน้ำ – อาหาร 8 – 12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 (แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่)

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ โทร 0-2185-1444 ต่อ 179,174,121

แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)

Uncategorized