โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงสุกัญญา เกตุเอี่ยม

ชื่อ : แพทย์หญิงสุกัญญา เกตุเอี่ยม
ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก
เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก

วันเวลาสถานที่
จันทร์13.30 – 16.30คลินิกหู-คอ-จมูก
อาทิตย์09.00 – 12.00คลินิกหู-คอ-จมูก

คลินิกบริการ