โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงระวีพร มุขดี

ชื่อ : แพทย์หญิงระวีพร มุขดี
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

วันเวลาสถานที่
พุธ12.00 – 20.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม


คลินิกบริการ