โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงมินา นราธิปกร

ชื่อ : แพทย์หญิงมินา  นราธิปกร
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ

วันเวลาสถานที่
จันทร์14.00 – 17.00คลินิกจักษุ
อังคาร08.00 – 11.00คลินิกจักษุ
พุธ 15.00 – 18.00  (ออกตรวจเดือนละ 1 ครั้ง)คลินิกจักษุ

คลินิกบริการ