โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงมินา นราธิปกร

ชื่อ : แพทย์หญิงมินา  นราธิปกร ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ
วันเวลาสถานที่
จันทร์14.00 – 17.00 คลินิกจักษุ
อังคาร08.00 – 11.00 คลินิกจักษุ
พุธ 15.00 – 18.00  (ออกตรวจเดือนละ 1 ครั้ง) คลินิกจักษุ

คลินิกบริการ